غرفه سازی شرکت فنی مهندسی مهر در نمایشگاه صنعت

نمونه کار غرفه سازی شرکت فنی مهندسی مهر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سالن 31B در مهر ماه سال 1394 برگزار شد.

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1394

ماموریت : غرفه سازیخدمات نمایشگاهی

 

 

امتیاز دهید
غرفه سازی شرکت فنی مهندسی مهر در نمایشگاه صنعت