عکاسی صنعتی در باکس و طراحی کاور برای کاتینی گلد

نمونه کار عکاسی صنعتی در باکس و طراحی کاور برای فروشگاه اینترنتی کاتینی گلد. به دلیل تعداد زیاد این نوع کار که طراحی شده فقط یک نمونه قرارداده شد.

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1401

ماموریت : طراحی کاور

امتیاز دهید
عکاسی صنعتی در باکس و طراحی کاور برای کاتینی گلد