عکاسی صنعتی در باکس محصولات کاتینی گلد

نمونه کار عکاسی صنعتی در باکس محصولات کاتینی گلد. به دلیل تعداد زیاد تصاویر یکی از آنها به عنوان نمونه قرار داده شد.

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1401

ماموریت : عکاسی صنعتیمشاهده تصویر

امتیاز دهید
عکاسی صنعتی در باکس محصولات کاتینی گلد