عکاسی صنعتی از محصولات فروشگاه اینترنتی کاتینی

نمونه عکاسی صنعتی از محصولات فروشگاه اینترنتی کاتینی. این عکس در باکس گرفته شده است.

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1401

ماموریت : عکاسی صنعتیمشاهده تصویر

امتیاز دهید
نمونه عکاسی صنعتی از محصولات فروشگاه اینترنتی کاتینی. این عکس در باکس گرفته شده است.