عکاسی از دستگاه کالیبراسیون شرکت فنی مهندسی مهر

نمونه کار عکاسی صنعتی از دستگاه کالیبراسیون شرکت فنی مهندسی مهر

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1392

ماموریت : عکاسی صنعتیمشاهده تصویر

امتیاز دهید
عکاسی از دستگاه کالیبراسیون شرکت فنی مهندسی مهر