عکاسی تبلیغاتی از محصولات کاتینی گلد

نمونه کار عکاسی تبلیغاتی فضای باز از محصولات کاتینی گلد. به دلیل تعداد زیاد تصاویر یکی از آنها به عنوان نمونه قرار داده شده.

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1401

ماموریت : عکاسی تبلیغاتیمشاهده تصویر

امتیاز دهید
عکاسی تبلیغاتی از محصولات کاتینی گلد