عکاسی تبلیغاتی از شمع های کاتینی کندل

نمونه کار عکاسی تبلیغاتی از شمع های کاتینی کندل. به دلیل تعداد زیاد این نوع کار یک نمونه قرار داده شد.

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1401

ماموریت : عکاسی تبلیغاتیمشاهده تصویر

امتیاز دهید
عکاسی تبلیغاتی از شمع های کاتینی کندل