طراحی کاتالوگ تبلیغات و مارکتینگ ایتروز

نمونه کار طراحی کاتالوگ تبلیغات و مارکتینگ ایتروز

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1395

ماموریت : طراحی کاتالوگ

نرم افزار : فتوشاپ

 

امتیاز دهید
طراحی کاتالوگ تبلیغات و مارکتینگ ایتروز