طراحی و چاپ ماگ برای شرکت فنی مهندسی مهر

نمونه کار طراحی و چاپ ماگ برای شرکت فنی مهندسی مهر

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1392

ماموریت : هدایای تبلیغاتی

نرم افزار : فتوشاپ



مشاهده تصویر

امتیاز دهید
طراحی و چاپ ماگ برای شرکت فنی مهندسی مهر