طراحی و تدوین ویدیو نمایش طراحی نسخه موبایل

نمونه کار طراحی و تدوین ویدیو طراحی سایت نسخه موبایل یکی از مشتریان برای نمایش در اینستاگرام پیج آژانس دیجیتال ایتروز

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1400

ماموریت : طراحی ویدیو

نرم افزار : اینشاتمشاهده ویدیو

امتیاز دهید
طراحی و تدوین ویدیو نمایش طراحی نسخه موبایل