طراحی و تدوین ویدیو شروع در اینستاگرام

نمونه کار طراحی و تدوین ویدیو شروع در اینستاگرام

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1402

ماموریت : طراحی ویدیو

نرم افزار : اینشاتمشاهده ویدیو

امتیاز دهید
نمونه کار طراحی و تدوین ویدیو شروع در اینستاگرام