طراحی و تدوین ویدیو استارت ایتروز

نمونه کار طراحی و تدوین ویدیو استارت ایتروز

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1396

ماموریت : موشن گرافیک

نرم افزار : سونی وگاسمشاهده ویدیو

امتیاز دهید
طراحی و تدوین ویدیو استارت ایتروز