طراحی و تدوین ویدیو آموزشی کمپین ایده تولید محتوا در اینستاگرام

نمونه کار طراحی و تدوین ویدیو برای کمپین آموزشی 10 ایده فوق العاده برای تولید محتوا در اینستاگرام که به 10 سری ویدیو همراه با طراحی گرافیک, تدوین و همچنین صدا گذاری تقسیم می شود.

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1402

ماموریت : طراحی ویدیو

نرم افزار : اینشاتمشاهده ویدیو

امتیاز دهید
طراحی و تدوین ویدیو آموزشی کمپین ایده تولید محتوا