طراحی لیبل گرد بسته های کاتینی

نمونه کار طراحی لیبل گرد بسته های کاتینی

اطلاعات نمونه کار

مجری پروژه : اشکان مستوفی

سال ساخت : 1401

ماموریت : طراحی لیبل

نرم افزار : ایلاستریتور

 

امتیاز دهید
نمونه کار طراحی لیبل گرد بسته های کاتینی