هوش مصنوعی

Search
occam's razor در یادگیری ماشین
هوش مصنوعی

occam’s razor در یادگیری ماشین

Occam’s Razor که به عنوان قانون صرفه جویی نیز شناخته می شود، بیان می کند که در مواجهه با توضیحات یا فرضیه های متعدد، ساده ترین آنها معمولاً صحیح است.

Hanlon's Razor در یادگیری ماشین
هوش مصنوعی

Hanlon’s Razor در یادگیری ماشین

در این مقاله، چگونگی کاربرد Hanlon’s Razor در زمینه یادگیری ماشین و پیامدهای آن برای توسعه و استقرار سیستم‌های هوشمند را بررسی خواهیم کرد. مقدمه ای بر Hanlon’s Razor در

rule of dump در یادگیری ماشین
هوش مصنوعی

rule of dump در یادگیری ماشین

قانون dump به این ایده اشاره دارد که در یادگیری ماشینی، داده های بیشتر اغلب بهتر است. هر چه داده های ما بیشتر باشد، مدل های ما می توانند دقیق

PCA در یادگیری ماشین
هوش مصنوعی

PCA در یادگیری ماشین

تجزیه و تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) یک تکنیک محبوب در یادگیری ماشین است که برای کاهش ابعاد استفاده می شود. تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) در

Learning Rate در یادگیری ماشین
هوش مصنوعی

Learning Rate در یادگیری ماشین

نرخ یادگیری Learning Rate در یادگیری ماشینی چیست؟ درک اهمیت میزان یادگیری در یادگیری ماشینی یادگیری ماشینی یک زمینه جذاب است که روش حل مسائل پیچیده را متحول کرده است.

یادگیری ماشین MSE چیست؟
هوش مصنوعی

یادگیری ماشین MSE چیست؟

یکی از مفاهیم کلیدی در یادگیری ماشین، میانگین مربعات خطا (MSE) است که نقش مهمی در ارزیابی عملکرد مدل ها ایفا می کند. در این مقاله، ما به دنیای MSE

Batch Gradient Descent در یادگیری ماشین
هوش مصنوعی

Batch Gradient Descent در یادگیری ماشین

نزول گرادیان دسته ای یا Batch Gradient Descent یک مفهوم اساسی در یادگیری ماشینی که نقش مهمی در بهینه سازی مدل ها و بهبود عملکرد آنها دارد. در این مقاله،

رگرسیون خطی در یادگیری ماشین
هوش مصنوعی

رگرسیون خطی (Linear regression) در یادگیری ماشین

رگرسیون خطی (Linear regression) در یادگیری ماشین یک مفهوم اساسی در یادگیری ماشین است که به طور گسترده برای پیش بینی مقادیر عددی استفاده می شود. این یک الگوریتم ساده